Kontakt

Tidens Tempo Diversehandel
Pungbov. 14
73133 Köping

(Källarlokal i gaveln på ett hyreshus)

Öppet: Måndag-Torsdag 16-18 

(kontakta före vid ev. besök)

info@tidenstempo.com

se även facebook
facebook.com/tidenstempodiversehandel